Tarotguiderna

Sveriges största tarotlinje drivs av Vivi Linde (medium, sierska, författare, poddare mm). Du bet först när du kopplas till en vägledare förutom när du ringer från Comvic kontant/abonnemang.  0939-2959 19.90kr/min.

Kan alla människor bli ett medium, eller föds bara ett fåtal med denna förmåga? Det finns även flera olika typer av mediumskap, en del är mer vanliga än andra. De mest anlita medierna i Sverige idag arbetar på sitt unika sätt och har blivit offentliga personer tack vara deras medverkan i dokumentärserier om medialitet.

Substantivet medium förekommer i olika kontexter, men med liknande innebörd. Ordet talar om att det finns något i mitten. När det kommer till det svenska språket, så har medium funnits med sedan 1862, när det gäller paraspykologiska sammanhang. Ordet går också att härledas till latin, där det har använts i flera olika sammanhang. Den grekiska filosofen, matematikern och författaren Platon (som dog 347 f.Kr. i Aten) skrev någonting intressant i Staten. Platon liknar omvärlden som skuggor vid en eldstad och menar att genom alla sätt man försöker fånga dessa skuggor med hjälp av någon sorts medium, fjärmar man det från den faktiska skuggan.

Aristoteles beskrev medium

Han var Platons lärljunge under en tid. Artistotelses föddes 384 f.Kr och myntade många ämnen, inklusive fysik, metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, politik, etik, biologi, zoologi och historia. Han kallade medium för “to metaxi”. Det är det grekiska ordet för “mellan” och det översattes till latin som medium.  Själva betydelsen person som förmedlar andliga meddelanden har hittats i dokument från 1500-talet.

Vad är ett medium?

Ett medium brukar beskrivas som en person, som befinner sig “mellan två världar”. Han eller hon fungerar som en kanal mellan den här världen och andevärlden, även kallad för andra sidan. Det finns medium som tar emot budskap från enbart andar, andra som får budskap från änglar, eller från “andra väsen”. Många söker sig till ett medium när exempelvis en närstående har avlidit, ett djur har sprungit bort, ett kärt smycke är borttappat, eller så vill man få information om drömjobbet, blivande partnern och ekonomin. Även organisationer och polisen kan ta hjälp av medium när det gäller framförallt försvunna personer. Det förekommer även att polisen tar hjälp vid mordutredningar.

Det finns flera olika former av mediumskap

Det finns vissa mediumskap som är mer vanliga än andra. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste.

Spiritualistiskt medium
En av spiritualismens viktigaste grunder är att förmedla budskap från människor som har “gått över till andevärlden”. Ett spiritualistiskt medium ska kunna verifiera vem meddelandet kommer ifrån. Medier kan få sin information på flera olika sätt. Det kan vara som text, en syn, ljud, starka känslor, som symboler och med hjälp av en förmedlande guide. Varje medium har sitt unika sätt att arbeta, men det som är viktigt oavsett arbetsform, är att mediumet ska kunna verifiera den som vill förmedla någonting. Det kan ske med hjälp av ett namn eller ett tydligt kännetecken. England är ett land med en lång tradition av mediumskap och där finns många verksamma spiritualistiska medier. Som i alla länder, så finns det både seriösa och oseriösa medium.

Kanalisering
En del medium tycks kunna kommunicera med änglar eller väsen med stor kunskap om livet och universum. Mediet blir då en direktkanal, inte en mellanhand, och budskapet kommer i kanaliserad form. Detta är speciellt vanligt hos medier i USA. Det kan även hända att den här typen av medium förmedlar budskapet med “en annan röst”. Det kan föreställa rösten på den som vill föra information vidare. Många använder kanalisering på sitt eget Högre Jag.

Likhetstecken på Högre Jag och Intuition
Många beskriver intuition som “att veta, utan att veta hur man vet”. Intuitionen sägs stå i direktkontakt med det Högre Jaget, även kallat för vårt Innersta. Intuitionen är vår “andliga nerv”. Människor som vågar tro att de finns en mening med livet, får intuitionen aktiverad automatiskt. Då intuitionen ökar, upplevs mer mening med livet. Intuitionen kan upplevas genom drömmar, plötsliga aha-upplevelser, visioner, prekognition, telepati, klärvoajans och psykometri. Upplevelsen kan komma i form av känslor, energier, en inre röst, symboler som ord och händelser, men även som en inre drivkraft att göra någonting speciellt. För att kunna lita på intuitionen, så bör den ej styras av rädslor, önsketänkande eller från vårt undermedvetna. Ju mer självkännedom vi har, desto bättre fungerar intuitionen. Den kan övas upp med hjälp av meditation.

Clairvoajans
Ordet clairvoajans betyder klarseende. Ett medium som har den här förmågan, får olika budskap via inre bilder. De kan se saker med sina ”inre ögon”. Bilderna kan komma i samma form som fotografier, färgbilder, TV eller film.

Clairaudiens
Ordet Clairaudiens betyder att höra klart. Ett medium som har den här förmågan, får sina budskap som ljud. Det är dock ljud som inte hörs med den ”yttre hörseln”.

Clairsentience
Ordet Clairsentience betyder att känna klart. När ett medium har den här förmågan, så kommer budskapet i form av känslor. Det kan vara känslor som påvisar olika sjukdomstillstånd, hur dödstillfället gick till, känslor i en personlighet och så vidare.

Clairallience
Ordet Clairallience betyder att känna dofter, eller att världen kommunicerar via dofter. När ett medium har den här förmågan, så samarbetar han eller hon med den andliga världen. Det beror mycket på hur mediets energier och medvetande tillstånd är, för hur väl samarbetet fungerar. Det kräver mycket träning och ständig utveckling.

Transmediumskap
När det gäller transmediumskap, så handlar det om att släppa kontrollen. Ett medium som har den här förmågan ska sätta sitt eget sinne helt åt sidan, för att ha full tillit till andevärlden. Mediumet låter andra sidan använda honom eller henne som ett instrument. Det handlar dock inte om att bli övertagen av andar. Ett medium som gör detta, ger alltid sin tillåtelse att den egna kroppen blir ett verktyg för andarna. De kommunicerar via mediet. Den information som kommer fram, få tas om hand av människor som finns med runtomkring.

Fysiskt mediumskap
Det tar lång tid att utveckla fysiskt mediumskap. Det är även sällsynt att hitta medium som utför seanser i denna form. När en seans ska genomföras, så är det viktigt att ha en grupp med människor som utstrålar harmoni, glädje och ödmjukhet. Alla i gruppen ska uppleva samma fysiska fenomen, därför är det viktigt med ett nära samarbete. Detta ska ske mellan mediet, medsittare, cirkelledare och det spirituella teamet. I en sån här seans, så har andevärlden möjlighet att visa sig fysiskt.

Psychic-art-mediumskap
Psychic artist i form av mediumskap när nog den minst kända formen av mediumskap i Sverige. Ett medium som har den här förmågan, kommunicerar med andevärlden genom att rita av den som han eller hon får kontakt med. Den som får vägledning av en Psychic artist, får inte bara med sig muntligt budskap, utan även ett porträtt på den som har sökt kontakt.

Kan alla bli ett medium?

En del människor föds med sina mediala förmågor. Det är inte ovanligt att ”dessa” stänger av sin förmåga, framförallt under tonårstiden. Det vanligaste är att de blir påminda om sina förmågor igen under någon form av livskris, till exempel en skilsmässa, utbrändhet, olycka, sjukdom eller liknande. Sen finns det människor som inte föds med sina förmågor, de märker i vilket fall inte av dem i yngre år. Det är inte ovanligt att någon som har mediala gåvor, som ”växer fram”, själv ringer ett medium för vägledning. Anledningen kan vara att personen upplever att det händer så mycket ”konstiga saker” i deras liv. Det kan upplevas som om att det spökar i deras omgivning. I själva verket försöker någon på andra sidan ta kontakt med dem, för de känner att personen börjar bli mottaglig.

Många känner ett starkt behov av sökande

Det kan också känneteckna en person som har den mediala gåvan. Den här personen läser många böcker om exempelvis andlighet, känner på sig saker, anmäler sig till kurser i någon form av personlig utveckling och så vidare. Sen är det samma sak som gäller med medialitet, som med alla yrken eller hobbies. Övning ger färdighet.  Precis som att man kan skaffa sig en mentor inom sitt yrkesområde, så kan man skaffa sig en medial mentor för att lära sig mer om sin egen mediala utveckling och framtida väg.

Det är viktigt att ta hand om sig själv

Det är alltid viktigt att ta hand om sig själv. Att behandla sig själv som sin egen bästa vän. Som medium är det också viktigt. Att äta bra mat, ta hand om den fysiska kroppen, lära sig att slappna av och koppla av mentalt. Om man inte gör det, så blir det svårare att ta emot budskap från andevärlden. Bara det är en morot att ta hand om sig på ett bra sätt. Det är också viktigt att komma ihåg, att om du har den mediala förmågan att vägleda andra människor. Fortsätt att vara ödmjuk och tacksam. Var ödmjuk och tacksam mot att du används som det här fantastiska redskapet och kan hjälpa medmänniskor. Låt inte ditt ego ta plats eller bli en så kallad besserwisser. Låt hjärtat tala och ge oändligt med kärlek. Både till dig själv och andra.

Hur går en sån där medial vägledning till egentligen?

Det finns perioder i ens liv, så man har större behov av vägledning. Det kan handla om oro för ekonomi, jobbsituation, partner, hus eller annat. Då kan det vara skönt att prata med ett seriöst medium. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett medium aldrig kan ersätta en läkare eller en psykolog. Ett medium förmedlar budskap från den så kallade andra sidan och ett seriöst medium förmedlar informationen med kärlek.  Ett seriöst medium känner även ifall du är instabil och behöver en läkare eller psykolog mer än ett medium i aktuell stund.

Det mediala mötet bör vara avslappnat

Vi tänker flera tusen tankar varje dag och de flesta tankar upprepas från gårdagen. Det kan handla om alla dessa måsten. Måste tvätta. Måste laga mat. Måste hämta barnen. När du går in i en medial vägledning, ta några djupa andetag, känn marken under fötterna, dra ner axlarna, andas och stanna upp en stund. Fundera på vad du skulle vilja veta under den mediala vägledningen. Förbered dig gärna med att skriva ner några frågor på ett papper, som du har i fickan. Det är också bra att börja vägledningen med att ställa frågan ”vad bör jag veta”. Då brukar mycket information komma till en, utan att man styr innehållet för mycket själv.

Vad är en seans?

Själva ordet seans betyder att det är en samling där människor träffas och sysslar med spiritistiska aktiviteter. Den aktiviteten kan exempelvis vara en så kallad sittning med ett medium, där andevärlden ger budskap via detta medium. Är det flera människor som sitter tillsammans med detta medium, så kallas det för storseans. Dessa arrangeras i Sverige av bland annat den spiritualistiska föreningen. Det finns även medium som berättar om sina egna storseanser via sina hemsidor.

Det finns många populära medium i Sverige

Tack vare program som Livet på andra sidan, Det okända eller Förnimmelse av mord, så har det här med andlighet och medialitet kommit in i många hem. Flera medium har blivit kända ansikten för många. Några av de mest anlitade medierna vi har i landet idag är Vivi Linde, Birkan Tore, Pehr , Terry Evans och Zoë Lightworker för att nämna några.

Vivi Linde

Mediumet Vivi Linde blev ett känt ansikte för många när hon var med i den populära dokumentärserien “Livet på andra sidan”. Redan som 6-åring upplevde Vivi en “utanför-kroppen-upplevelse” och hon tror själv att det var där hennes andliga väg stakades ut.  Vivi Linde tror på den universella lagen och delar gärna med sig av sina kloka ord i sin blogg.

Föreställ dig att du som 6-åring är med om en omvälvande “utanför-kroppen-upplevelse”. Det är svårt att ta in som vuxen. Inte kostigt att den händelsen har präglat mediumet Vivi Lindes liv. När hon var 16 år skaffade hon sig sin första astrologibok. Hon började läsa om sitt eget stjärntecken, som är skorpionen, och upplevde en stark samhörighet med de ord hon tog in. Det var där intresset för astrologi väcktes och sedan fick flera kompisar ställa upp som “försökskaniner” när Vivi ställde deras horoskop under skolgången.

Vivi Linde brukar prata om sitt liv före kanaliseringen och det efter

Att kanalisera innebär att du tar hjälp av dina andliga vägledare, även kallade guider av många och ditt högre jag. En av Vivis tjänster är just kanalisering. Hon hjälper sina klienter att få kontakt med sina egna vägledare och därmed få råd om sin livssituation. Vivi poängterar att vi även kommer i kontakt med vårt högre jag. Genom den kontakten får vi en starkare kontakt med vår egen livsväg. Vivi säger att vi vet oftast när vi går emot oss själv. Vi känner det i kroppen. Trots detta, så är det många som gör det mot sig själva upprepade gånger. Vivi berättar om när hon började med aktiv kanalisering. Då öppnades nya dörrar i hennes liv. Hennes väg före kanaliseringen var “krokig”, men nu blev den plötsligt rak.

Mediumet Vivi Linde är en skeptiker av naturen och har alltid velat ha bevis

År 1997 upplevde Vivi en händelse som kom att bli en vändpunkt i hennes liv. Hon hade precis genomfört en kanalisering i sitt hem. Hon hade varit med om en stark upplevelse, men trots det var hon skeptisk till det som hade inträffat. Hon hade en kanaliseringbok och i den hade hon läst om att man kunde be om ett rimligt bevis från sin guide. När Vivi sitter på bussen en dag och läser sin kanaliseringsbok, så tar hon kontakt med sin guide. Om han finns med henne, vill hon att tjejen som sitter bredvid henne på bussen ska fråga vilken bok hon läser. Efter circa 15 sekunder vänder sig tjejen mot Vivi och ställer frågan “vad är det för bok du läser?”. Ett bevis kan inte bli mycket mer tydligt än så.

Vivi Linde har många järn i elden

Hon är en person som tycker om att leva och njuta av livet.  Hon blev omåttligt populär i TV-serien “Livet på andra sidan”. Hon håller på och skriver på sin första bok och har en blogg som är lika populär som hennes insats i TV. Vivi beskrivs som en mycket karismatisk person, som både inspirerar och drar saker till sin spets. Vivi kallar sig för livscoach och  har kunskap inom kanalisering/Medial vägledning, Tarot, Regression och Reinkarnationsterapi, Djurkommunikation, Astrologi och Healing.

Pehr Trollsveden

Många tog mediumet Pehr Trollsveden till sina hjärtan då han medverkade i den populära dokumentärserien “Livet på andra sidan”.  Pehr är inte den enda i familjen som har förmågan. Förutom att ta hand om kiienter, håller han även i flertalet kurser och skriver böcker. Som om det inte vore nog, nu väntar ett nytt, spännande äventyr för Pehr Trollsveden.

TV-rogrammet “Livet på andra sidan” beskrivs så här: “Svensk dokumentärserie från 2012 i åtta delar, som handlar om tre svenska mediers annorlunda liv och arbete. Stockholmsbon Vivi ser in i framtiden med hjälp av sina tarotkort, Pehr från Grums kommunicerar med djur och Ölandsbon Zoë har flyttat ut på landet för att underlätta kontakten med den andra sidan.” Att programmet blev så populärt, visar på det ökade intresset för andlighet. Pehr Trollsveden tror sig veta varifrån han har fått “gåvan”.  Pehr Trollsvedens mormor var synsk och han tror att det är därifrån han har fått förmågan. Även Pehrs syster är verksam som medium och hans mamma ser sin avlidne make på sängkanten med jämna mellanrum, trots det är hon fortfarande skeptisk. Pehrs bror gick tragiskt bort och därefter öppnade han upp för det andliga igen, efter att ha “stängt av förmågan” under sin tonårstid. Han började utbilda sig år 1992, då i Reiki. Sedan dess har Pehr gått kurser i tarot och numerologi, kristall och pendelhealing, regressionsterapi, zonterapi, astrologi och har utbildat sig i klassisk massage, samt i andningspedagokik.

Mediet Pehr Trollsveden är även författare

Den första boken släpptes redan 1996 och heter “Meditera till inre harmoni”. I den delar Pehr med sig av sina kunskaper och erfarenheter när det gäller meditationer för olika sammanhang. Boken beskrivs med att den innehåller meditationer för alla, samt för det som kan behövas för stunden. I boken “Lilla Pendelboken”  lär Pehr ut de enkla grunderna om pendlar i alla dess former. Att använda pendel är ett lätt sätt att kommunicera med sitt högre jag/sin inre vägledare och intuition. Boken ger kunskap och vägledning om pendling till bland annat bättre hälsa, chakrabalansering, aurarening och även vägledning till Ja- och -Nej frågor, samt hur du letar reda på borttappade saker.

Lär dig tala med djur.  Det är titeln på Pehrs senast bok, som släpptes 2006. Det är en bok för dig som tycker om djur. Boken beskrivs som en bok som lär ut djurkommunikation, även fast du tror att du inte kan. Du lär dig tala telepatiskt med djur på ett enkelt och lättförståligt sätt. För att du ska kunna tolka informationen som kommer till dig på ett korrekt sätt, så lär Pehr Trollsveden ut hur de olika djurarterna tänker, samt hur deras beteende är. Djuren som nämns i boken tillhör de vanligaste husdjuren, såsom hund, katt och häst. Nu väntar en ny spännande utmaning för Pehr Trollsveden. Från och med den 1 september 2013 kommer Pehr Trollsveden att öppna en telefonlinje tillsammans med kollegan och TV-mediumet Vivi Linde. Tjänsten heter “Tarotguiderna.se” och det kommer även finnas fler medarbetare på plats.

Birkan Tore

Den intuitiva coachen Birkan Tore tror inte på rutin när det gäller vilket arbete som helst. Det innebär att han själv arbetar regelbundet och utmanar sig när det gäller innehållet i hans föreläsningar,  böcker och radioprogram. Det är hela tiden nytt och genomtänkt. Den här änglalika mannen är även upphovsmannen till atlantean healing.

Många tycker att han påminner om en ängel i sitt långa, ljusa, lockiga hår. Mediet Birkan Tore, eller den intuitive coachen som han kallar sig själv för, är känd för många genom dokumentärserien “Det Okända”. Birkan Tore ser inte bara ut som en ängel, utan arbetar med änglarna under sina sessioner. Han uppger själv att nästan all information som han får till sig kommer från “änglarnas värld”. Så har det dock inte alltid varit. Birkan Tore berättar att han under en period i sitt liv inte vill ha någonting med änglarna att göra. Änglarna fortsatte dock att visa sig på alla möjliga sätt och nu vägleder de inte bara Birkans eget liv, utan även många andras. Den intuitiva coachen och vägledaren, Birkan Tore, har hela världen som sin arbetsplats.  All kunskap som Birkan har samlat på sig genom åren, har omvandlats till en populär workshop. Den har fört honom till många länder, framförallt i Europa. Birkan började redan som ung att studera världens traditioner inom spiritism och healing.  Det han lärde sig och fortfarande lär sig, tar han med sig på sina resor.

Upphovsmannen till atlantean healing

Den uppkom i samband med de förändringar, som en del förutspådde, skulle ske under 2012. Det sades att många förändringar skulle ske i och med ett specifikt datum det året. Birkan Tores tolkning av det  hela var att det innebar att vi hade möjlighet att kanalisera en energi som härrör från Atlantis. Han talade om en högfrekvent energi. Den energin används för att nå balans. Många tror att obalans är roten till en mängd sjukdomar och svåra tillstånd. Istället för att fokusera på att behandla de effekter som kan uppstå med obalans i kroppen, så väljer Birkan att lägga allt fokus på balansering. Atlantean healing går ut på att stärka oss.  Blir vi starkare, så kan vi även bidra till en bättre värld. Varje år så sker initieringar i Atlantean healing. De deltagare som går den två dagar långa kursen, kan utöva healing både på sig själva och andra när kursen är klar. Kursen finns att gå runt om i hela Europa. Det är många som tror att Birkan Tore själv håller i kursen, men det gör han ej. Det är en medarbetare till Birkan, som har utövat healing under många år. I atlantean healing är det viktigt att ha en stark intuition. Den hjälper den som ger den här formen av healing att få en större förståelse för vad som sker. De blir mer klarsynta helt enkelt. Birkan Tore är även författare.  Han har släppt boken “Rise and shine: a spiritual wake-up call for sleeping beauties” och fler böcker lär komma.

Terry Evans

Terry Evans är ett typiskt maskrosbarn. Det brittiska TV-mediumet Terry Evan blev känd för det svenska folket när han medverkade i TV-programmen Förnimmelse av mord och Det okända. Terrys mamma fick honom strax efter sin 17-års dag. Med en ung mamma, frånvarande biologisk pappa och flera styvfäder som tidvis utsatte honom för känslomässig och fysisk misshandel, blev mormodern hans livlina under många år. När Terry var tjugosex år fick han diagnosen hudcancer. En tumör växte på hans högra ögonlock. En bit av ögonlocket plockades bort och det högra ögat har blivit ett kännetecken för Terry idag. Efter den svåra sjukdomstiden påbörjade Terry sin andliga utveckling på allvar. Hans hammare, från sin tid som snickare, fick läggas på hyllan. Under 90-talet reste Terry till Island för ett medialt uppdrag. Det ledde till en avstickare till Sverige och på den vägen är det. Idag driver han en kursgård i en by vid namn Fanhyttan. Det är en gammal skola som har renoverats upp och det finns övernattningsmöjligheter för dem som väljer att gå kurs hos honom. Även Terry är författare och har bland annat skrivit boken Berget. I den berättar han mer om sin bakgrund och om meditationsformen Berget som uppstod efter en livskris.

Zoë Lightworker

Den mediala coachen Zoë Lightworker kände sig annorlunda som barn. Hon var nämligen ett indigobarn. Vad det är har Zoë skrivit om i en av sina böcker. Den här kvinnan är inte bara utbildad inom neurokemi eller vad sägs om musik i USA, utan har även lärt sig av de bästa när det gäller det mediala och healing. Redan som barn var Zoë Lightworker clairvoyant. Hon hade redan då förmågan att skåda saker som är dolda för sinnena. Under åren som har gått har Zoë haft två lärare som har betytt mycket för henne. Den ena är Vendela Cederholm. Hon har bland annat varit med i TV-programmet ”Det okända”. Den andra är Gordon Smith. Han brukar kallas för ”Englands mest exakta medium”.

Viktigt att ta hand om kroppen

Hon har en 2-årig yogalärarutbildning och är internationellt diplomerad yoga- och meditationslärare inom Kundaliniyoga och har undervisat på flera platser. Både för privatpersoner och hos företag. Zoë säger själv att yogan är inte bara ett sätt att hålla sig i fysisk form, utan även ett sätt att hitta inre balans. Förutom utbildning i yoga och meditation är Zoë utbildad healer hos Eric Pearl. Han har varit med i Dr. Oz Show, The New York Times och CNN. Zoë har på senare år format sin egen metod inom healing, där hon står i samklang med sin guide på andra sidan. TV tog kontakt med Zoë. Eller rättare sagt, ett Produktionsbolag som hade fått i uppdrag att producera ett program vid namn ”Livet på andra sidan”. I programbeskrivningen står det så här: ”En svensk dokumentärserie från 2012 i åtta delar, som handlar om tre svenska mediers annorlunda liv och arbete. Stockholmsbon Vivi ser in i framtiden med hjälp av sina tarotkort, Pehr från Grums kommunicerar med djur och Ölandsbon Zoë har flyttat ut på landet för att underlätta kontakten med den andra sidan” .  Programmet blev populärt och har repriserats ett par gånger redan.

Zoë Lightworker är även författare

Hon har skrivit flera böcker som handlar om personlig och andlig utveckling. En bok heter Kärlekssoldaterna och den nya världen och handlar om våra så kallade energibarn, som även går under namnen indigo- och kristallbarn. Zoë skriver om deras betydelse för Moder Jord och för vår evolution. Hon skriver även om hur dessa energibarn, de som är mest utmärkande, ofta får diagnoser som ADHD och autism. Zoë, som har en utbildning i neurokemi, vilket är ett område var man arbetar med de kemiska funktionerna i hjärnan, jämför hjärnmönster hos de med ADHD och autism med hjärnmönster vid utövande av andliga discipliner. Det har exempelvis påträffats likheter mellan mediterande tibetanska munkar och barn med ADHD. Annorlunda – ett indigobarn på villovägar. Det är namnet på en annan bok som Zoë Lightworker har skrivit. Det handlar om hennes egen livsresa som indigobarn. Hur hon alltid kände sig annorlunda när hon var liten. Du kan läsa mer om henne och hennes böcker i hennes eget ”Zoëland” på internet.

Annan tid, nutid, framtid och förmågan att se den

Människor har i alla tider försökt bemästra förmågan att se in i framtiden och detta på olika sätt och med varierande resultat. Gemensamt för kulturer och samhällen genom historien är att vi alltid varit medvetna om vår okunskap och otillräckliga förståelse inför den värld vi lever i. Genom tiderna har vi förlorat kunskap men också samlat på oss kunskap om vår verklighet, vilket har gjort att många har sett möjligheter i krafter bortom vår förmåga att förklara den.
Det kan både handla om att tyda i tarot eller att kommunicera med den andra sidan. Oförklarligt på många sätt men högst verkligt för många människor världen över. Hur vi kan spegla vår nutid, hur vi kan få inblick i vår framtid och hur man kan kommunicera med en annan tid – det är precis vad denna artikel kommer att handla om.

Det sjätte sinnets kraft

Det finns de som utöver våra fem sinnen även har ett välutvecklat sjätte sinne vilket gör att de har förmågan att kommunicera med den andra sidan. De som använder sig av sitt extra sinne för att hjälpa andra att komma i kontakt med andevärlden brukar kallas för medium. I alla tider har vi människor trott på det övernaturliga och varför skulle vi göra något annat. Vår förståelse för vår värld är på många sätt begränsad till egen erfarenhet och formad efter det sociala sammanhang vi ingår i.

Att det inte skulle finnas något mer än det vi kan se eller ta på vore ju på många sätt snävt att tänka sig. Skulle de vi inte ser, hör, känner, kan smaka eller lukta på inte kunna existera? I de flesta kulturer finns uppfattningen om att vi inte är fullkomliga och att världen är mycket större och mer än vad vi med våra fem sinnen kan föreställa oss. Det sjätte sinnet är vad som en del av vår intuition, som gör att vi vet men kanske inte alltid kan förklara hur vi kan vara så säkra på detta. Det sjätte sinnet är vår inre röst som berättar för oss om hur saker och ting är, antingen genom att visa upp bilder eller genom att stark känsla säger oss att någonting är på ett visst sätt. De som arbetar som medium använder sig av alla sina sex sinnen för att förstå världen och för att kommunicera med den andra sidan.

Att lära sig hantera sitt sjätte sinne

För att kunna arbeta med sitt sjätte sinne krävs många gånger att man behöver träna upp det. För även om vi alla föds med ett sjätte sinne så är det få som använt sig av det sedan barnsben. Det är givetvis viktigt att kunna öppna men också kunna stänga sin kanal till den andra sidan. För att själv lyckas hantera sin kanal kan man behöva råd och träning för att klara av det på egen hand. De personer som arbetar som medium har lärt sig den förmågan och de kan både logga in och logga ut när det behövs. Det finns ingen högskoleutbildning där du kan lära dig och få poäng i hur du hanterar din mediala förmåga, men det finns däremot kurser du kan gå som hålls av praktiserande medium. På dessa kan du lära dig att öppna upp och att använda dig av ditt sjätte sinne och så klart stänga ner när du är färdig.

Att rådfråga korten

Det finns även människor som lärt sig besvara frågor genom att rådfråga och tyda tarotkorten. Tarotkort har en lång men dunkel historia bakom sig och ingen kan med säkerhet säga när och varifrån de kom till. Däremot är det många som använder sig av dem för att kunna se sitt liv, sin situation och sina val utifrån sett. De som praktiserar konsultationer genom att använda sig av tarotkort har många års av träning bakom sig. Tarotkorten ger dig vägledning i livet och genom korten kan du få svar på frågor kring kärlek, arbete, relationer och framtid. Att bli spådd i tarot är som att titta ut genom ett tågfönster, fast bilderna du ser är bilder från din framtid. Eftersom att du sett vad som kan ske, har du även möjlighet att byta tåg och välja en annan riktning. Mer om tarot kommer vi att utforska senare i denna artikelserie.