Tarotguiderna, Sierska, Spådam, Tarot

Numerologi

Numerologi brukar även kallas för läran om hur siffror påverkar oss andligen. Till varje bokstav hör en siffra. Det betyder att våra namn har en numerologisk innebörd. Man gör en uträkning av vilket nummer ens namn symboliserar. Med hjälp av den siffran kan man ta reda på sina personlighetsdrag och färdigheter. Sedan tittar man även på födelsedatum i numerologin. Vi kan ta reda på vilka vi är som personer och många tror att vi även kan få fram information om meningen med livet. På det sättet är även numerologin, precis som astrologin, en ödestro. Det betyder att många tror att det var förutbestämt när vi skulle födas, vilket namn vi skulle få och att vi har en särskild plats på jorden, samt att vi har en speciell uppgift att utföra under vår levnadstid.

Udda och jämna nummer

I numerologin brukar siffrorna delas in i två delar. I den ena delen finns udda nummer och i den andra jämna. Andligt sett symboliserar udda siffror intuition, kreativitet och konstnärliga egenskaper. Jämna siffror symboliserar logik, intellekt och det konkreta.

Livstal

Inom numerologin finns det tre viktiga livstal. Ödets tal får du fram genom att räkna på det namn som stod på ditt personbevis då du föddes. Ett annat får du fram från ditt födelsedatum. Varje månad är knuten till ett nummer. Januari är knutet till nummer ett, februari till nummer två och så vidare. September har nummer nio, sedan börjar det om igen. Det innebär att oktober har nummer ett, november nummer två och december nummer tre. Lägg ihop numret för födelsedagens datum. Om det består av två siffror, så adderas dessa. Siffran tolv blir därmed tre (du tar 1 + 2 = 3). Har du siffran 11 blir det två (1 + 1 = 2). Nästa steg är att lägga ihop siffrorna för födelseåret. 1973 blir exempelvis 1 + 9 + 7 + 3 = 20 och sedan tar du 2 + 0 = 2. Nu har du tre tal.

  • Nummer från din månad
  • Lagt ihop numret för födelsedagens datum
  • Lagt ihop siffrorna för födelseåret

Nu har du fått fram siffran, livstalet, som symboliserar din livs väg. Ibland är ödets tal och livstalet samma. Ett tredje livstal får du fram genom att addera ödets tal och födelsetalet.  Du adderar båda siffrorna i tvåsiffriga tal, exempelvis 28 blir 2 + 8 = 10 eller 15 blir 1 + 5 = 6.

Numerologi på namn

Inom numerologin tror man att man själv bestämmer sitt namn innan man föds. Varje bokstav symboliserar en siffra. Om ditt namn börjar på A, B, C, D, E, F, G, H eller I så har man en mycket intensiv personlighet. Om namnet däremot börjar på J, K, L, M, N, O, P, Q eller R så är du mer lugn och harmonisk, samt bra på att lyssna. Börjar ditt namn på S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä eller Ö så har du en inbyggd visdom och klarar det mesta i livet. När du räknar ut numerologin på förnamnet, så är den första vokalen speciellt viktig. Har du ett mellannamn, så symboliserar det dolda talanger.

Efternamnet symboliserar familjen och din relation till den. Varje vokal i ditt förnamn, symboliserar en siffra. A = 1, E = 5, I = 0, O = 6, U = 3, Y = 6, Å = 8, Ä = 9 och Ö = 1. Får du fram ett tvåsiffrigt tal, så lägger du ihop siffrorna. Exempelvis 14 blir 1 + 4 = 5. Gör du på det här sättet, så får du fram en siffra för förnamnet. Sedan kan du göra likadant på mellannamn och efternamn. Gör en uträkning där du lägger samman alla vokaler för alla namn, det vill säga förnamn, mellannamn och efternamn. Enligt numerologin, så kommer den här siffran tala om vad du vill och önskar.

Varje bokstav i alfabetet har en siffra. Du börjar på ett, det vill säga A = 1, B = 2 och så vidare. När du kommer till siffran 9, som först finns bakom bokstaven I, så börjar du om. Det betyder att J har nummer 1, K nummer 2 och så håller du på. Talen som kommer fram här, symboliserar din personlighet. Nästa steg är att lägga ihop talen för konsonanterna och för vokalerna. Det tal du nu får fram, symboliserar ditt öde. Numerologin vill berätta för dig vart du är på väg och vilka som är dina styrkor.

Siffran 1

Ettor är naturliga ledare. De är intelligenta, gillar att prova nya saker och är ofta före sin tid. Ettorna sätter upp mål, som de gör allt för att uppnå. De är självständiga och behöver inte någon som tar hand om dem. En del kallar även en ”etta” för någon form av ensamvarg. De drivs oftast av en inre kraft. En etta kommer oftast på idéer före någon annan och det är inte ovanligt att de är banbrytande. Enligt numerologin kan ettor vara dominanta. De kan köra över andra, har svårt för att lyssna och har svårt att be om ursäkt.

Siffran 2

En tvåa är empatisk och kärleksfull, men kan ha en dålig självkänsla. Egenskaper som att lätt kunna samarbeta i grupp är typiska för tvåan. De är lugna, omtänksamma, ödmjuka med många vänner. Många tvåor blir konstnärer, musiker eller hjälper sina medmänniskor inom vården, eller med rådgivning.

Tvåan är konflikträdd och tycker inte om när de blir sårade. De ger hellre med sig. Det är inte heller ovanligt att en tvåa ”sväljer” sina känslor, det vill säga vänder dem inåt, så att de orsakar onödig smärta mot dem själva.

Siffran 3

Inom numerologin står siffran tre för det lekfulla, optimistiska, kreativa och konstnärliga. Treor är glada av naturen. De smittar oftast av sitt goda humör på sin omgivning. De är mycket sociala, har lätt för att kommunicera och har ett högt EQ. Många treor arbetar som skådespelare, musiker eller författare. De är karismatiska och har en livlig fantasi. Trots sina talanger, kan treorna ha svårt för att avsluta och genomföra saker. De kan även slarva med ekonomin och vara oorganiserade. Treor är bra på att inspirera och uppmuntra andra, men är inte alltid lika snälla mot sig själva.

Siffran 4

Fyrorna är organiserade, metodiska, noggranna, pålitliga, ärliga och kommer alltid i tid. De är duktiga på att se detaljer, är envisa, ger aldrig upp och det är inte ovanligt att de håller fast vid ett yrke hela livet. Vanliga karriärval är forskare, revisor och jurist. En fyra kan vara lite tråkig. De föredrar att se världen som svart eller vit och glömmer lätt bort gråzonen däremellan. De kan ha svårt att anpassa sig i nya situationer. De är flitiga i sitt yrke och har svårt att förstå människor som inte jobbar lika hårt som dem.

Siffran 5

Inom numerologin är femmorna nyfikna, flexibla, mångsidiga och anpassningsbara. De har lätt för att få vänner och bra på att övertala. Femmorna är utåtriktade. De tycker om att tala framför en publik. Vanliga yrken är säljare eller mäklare. De har dock svårt att slutföra projekt, de blir lätt uttråkade och de har lätt för laster. Det kan bli för mycket av livets goda. Femmorna behöver jobba med att stärka sig själva innefrån och att kunna göra färdigt saker.

Siffran 6

Sexorna är lugna, harmoniska och charmiga. De är även kärleksfulla och omtänksamma. De bryr sig om andra och är goda lyssnare. Vanliga yrkesval för sexor är lärare, sjuksköterskor eller hantverkare. En sexa kan bry sig för mycket, hur konstigt det än låter. De kan bli för sentimentala och av ren välvilja låta det gå till överdrift. Det är någonting som sexorna får se upp med.

Siffran 7

Siffran sju står för andlighet och intellekt. Sjuor är, enligt numerologin, eftertänksamma, analytiska, lugna och tankfulla. De har en mental styrka och en själslig kraft. De är på ständig jakt efter mer visdom. Är du en sjua trivs du säkert bäst själv, i lugn och ro. Yrken som passar en sjua är pastor, vetenskapsman, coach, yoga- och meditationsinstruktör, eller liknande. En sjua kan vara svår att lära känna, då de har svårt att lita på andra. De kan även vara lite för fixerade vid sig själva.

Siffran 8

En åtta är målmedveten, ambitiös och resultatinriktad. Det är en generös person med ett öppet och förlåtande sinne. Framgång är någonting självklart och åttor är karismatiska ledare. Yrken som passar en åtta är entreprenör, affärsman, politiker, idrottsman eller börsmäklare.
Åttorna har lätt för att bli stressade och kan därför snäsa av människor.

Siffran 9

Sist, men inte minst har vi siffran nio. De vill alla väl och kunde de, skulle de rädda hela världen. Niorna är miljömedvetna och nytänkande. De kämpar för andras rättigheter och förväntar sig ingenting i gengäld. Yrkesval för en nia är politiker, författare, försvarsadvokat eller diplomat.
En ni kan dessvärre gå helt upp i sig själva och därmed hamna utanför gemenskapen. De blir aldrig riktigt nöjda och när det gäller kärleken, så blir de ofta sårade.

Numerologer och information

Numerologi har använts av människan i tusentals år och variationer återfinns i olika kulturer under historien. Numerologin kom till västerlandet på 500-talet f.Kr genom den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras. Även Carl G.Jung, en av psykologernas grundare från 1800-talet, Det finns många duktiga numerologer i Sverige idag, men få av dem har en egen hemsida. De är därmed lite “hemliga” och svåra att få information om.

Numerologen Annika Gauri Langlé

Annika Gauri Langlé har arbetat med numerologi sedan slutet på 70-talet. När Annika hade tagit studenten i slutet på 60-talet, så påbörjade hon en prästutbildning. Hon hoppade av efter tre och ett halt år. Då insåg hon skillnaden mellan religion och andlighet. Så småningom blev färgterapi och talsymbolik med numerologi konkreta arbetsmetoder. Annika har både skrivit böcker och rest runt i Sverige som föreläsare.

Numerologen Linda Åberg Luthman

Linda Åberg Luthman har arbetet med numerologi i snart 30 år. Linda har oftast direkta möten med sina klienter, men det går även att beställa numerogram, som hennes tolkningar kallas för, via hennes hemsida.

Arcanisk numerolog Eva Lundberg

Eva Lundberg är ursprungligen numerolog och känd över hela Sverige. Efter många år med fallstudier och erfarenheter insåg Eva att den traditionella numerologin inte räcker till för “dagens människa”. Hon har därför omarbetat systemets uppbyggnad och arbetar med dubbelsiffrorna utan begränsningar uppåt. Eva har en egenhändigt utformad numerologisk kortlek.

Numerologen Betina Högman

Betina Högman har arbetat med numerologi sedan början på 2000-talet. Betina har alltid haft en förkärlek för siffror. Hon anser att de alla innehåller en specifik frekvens, en så kallad ton. Betina säger att siffror är energier. Ditt födelsedatum är ditt livsvägsnummer. Det talet visar vem du är och dina personliga egenskaper.

Numerologen Lena Ellingsson

Lena Ellingsson har arbetat med numerologi under många år. Det var först när hon började intressera sig för astrologi och numerologi, som hon började se över hur hon levde. Hon lyssnade mycket på andra till en början, men numerologin hjälpte henne att hitta sin väg.

Mer information om numerologi

Ylva Trollstierna kallar sig för en “livsinspiratör”. Hon har skrivit många böcker om tarot bland annat. Ylva har synts flitigt i media genom åren och är ett känt namn för många. Ylva har en hemsida med information om många olika saker, bland annat numerologi. Det finns även många hemsidor där du kan fylla I ditt namn och födelsedatum, så får du fram ditt namnstal, ödestal, personlighetstal och själstal. Detta är kanske mest för nöjes skull, men det finns några riktigt välgjorda sidor. Ditt namnstal är lika med uttryckstal. Det talar om hur du uttrycker dig i olika situationer. Ditt ödestal är “Talet”. Det berättar vad du bör göra här på jorden och vad du kan uppnå. Ditt personlighetstal kommer fram tack vare konsonanterna i ditt namn. Det berättar mycket om det praktiska I livet som sysselsättning och personliga relationer. Sist, men inte minst, ditt själstal avslöjas av vokalerna i ditt namn. De berättar vad du längtar efter att åstadkomma här i livet.