Tarot – Tarotguiderna

Tarot har verkligen fångat människors intresse. Här på tarotguiderna så är alla våra vägledare kunniga inom Tarot, änglakort, orakelkort eller några andra spännande spåkort. Det är som i livet ”don efter person”, den ena jobbar med tarot och den andra dras till änglarna och därför arbetar starkt med dem. Det är det som gör det så speciellt på tarotguiderna, det finns vägledare för alla.

På tarotguiderna har alla vägledare spått i tarot i många år innan de börjat hos oss. Det är viktigt att ha en lång erfarenhet, och att man har övat mycket för att kunna förstå de komplexa stjärnorna man lägger i tarot. Man måste kunna förstå kortens förhållande till varandra, och hur de påverkar varandra i en stjärna.

Tarotkortens historia

Det är svårt att ge sig in på historien bakom tarot i och med att man inte kan säkerställa bevis för när de första tarotkorten kom till. Som alla mystiska företeelser finns det en hel del myter och förklaringar som daterar tarot och tarotkorten ända till Egyptens storhetstid eller i vissa fall längre tillbaks än så. Detta vet man ingenting om, men om vi tittar närmare på denna förklaring kan vi följa hur korten då skulle färdats. Utifrån de myter vi känner till om hur tarotkort kommer från denna tid, skall dessa använts vid initieringar och ritualer. Korten skall sedan ha förts vidare till Alexandria och kulturhistoriska biblioteket vilket skall ha samlat kunskap från vidsträckta områden och flera traditioner. Under 600 talet inträffade en stor brand vilken ödelade dokumenterad vetskap. Tarotkort skall då ha varit ett sätt att föra kunskapen vidare. Enligt berättelsen skall nu tarotkorten ha förts till det nya bibliotek som upprättades i dagens Marocko. Denna brokiga historia skulle mycket väl kunna vara sann, men avslöjar inte hur tarotkort kommit till från början. Ytterligare en förklaring till hur tarotkort skall ha förts vidare genom historien är att de kommit fram hos en orden i Europa. Härifrån skall korten ha förts vidare till härskare och kungar i Frankrike.

Oavsett varifrån tarot härstammar, kan man utgå ifrån att kunskapen delvis förts vidare genom muntlig tradition då historien inneburit förbud mot en rad verksamheter. Nu för tiden finns det en hel del information om tarotkort och kring hur man skall göra för att nå information och rådgivning med dessa kort. Den som vill lära sig att spå i tarot kan välja att gå en kurs eller ta sig igenom böcker som beskriver hur man skall gå till väga. Det svåra är inte hur man skall lägga korten. Det rör sig om hur man skall tolka de tarotkort man lägger ut. I och med att tolkningen kan se olika ut beroende på vem man är och vad för kort som kommer i kombination med övriga kort, är det svårt att göra en ordentlig tolkning av tarotkort om man inte har erfarenhet och större kunskap om hur man skall tänka kring korten.

Välja tarotkort

Den som varit i närheten av tarotkort kanske har lagt märke till hur olika dessa kort ser ut. Det finns stor variation när det kommer till dessa kort och man kan ibland få intrycket av att kortens bilder och stil påverkar resultatet från användning av tarotkort. Detta verkar dock inte vara fallet rent objektivt. Individen som lägger tarotkort kan ha viss fördel av att välja tarotkort som denne är bekväm med. När man känner koppling eller relation till de tarotkort man använder, kan man eventuellt ha lättare för att känna vad korten säger och står för. Detta är en subjektiv skillnad som till stor del handlar om den som använder kort och inte om vilka bilder som finns.

Har man fallenhet för tarotkort och lätt för att tolka vad de olika korten står för kan man komma långt oavsett vilka tarotkort man väljer att använda. Vill man känna en historisk koppling kan man välja kort vilka ser ut som de första tarotkort man hittat. Dessa finns nu på museum i Italien och har en hel del små detaljer och är väl utförda konstverk. Det finns kort som kan tyckas vara märkligt utformade sett ur ett logiskt perspektiv. Detta behöver inte heller innebära någon effekt på resultatet i och med att det är hos individen tolkningen utförs. När man lägger tarotkort för någon annan, är det viktigt att man inte lägger in sina egna åsikter i tolkningen. Då behöver man koppla bort sig själv och i högre grad fokusera på vad man känner ur en så öppen inställning man kan åstadkomma. Genom dialog med den man lägger tarotkort för kan man få information som hjälper till att tolka kortens innebörd i den kontext personen befinner sig i. Konsten att lägga tarotkort har under många år varit någonting som bidragit till en hel del beslut som tagits. Hur man skall agera framgår inte alltid så klart som man kanske önskar, utan detta är val man gör utifrån de råd man får vid tolkning av tarotkort.